Theoretisch en Praktisch Verkeersexamen Scholen

Ieder jaar organiseerd VVN afd. Best samen met de scholen het Theoretisch- en Praktijkexamen Scholen.

Daarbij worden zij ondersteund door Politie, Verkeersouders, ouders en Gemeente.

 

Het theoretisch verkeersexamen wordt afgenomen op de basisscholen zelf.

Alle 40 vragen moeten worden gemaakt. De examen-formulieren worden

aan de scholen verstrekt door VVN. Na afloop van de examens worden

formulieren door VVN opgehaald en nagekeken. De leerling moet minimaal

26 van de 40 vragen goed hebben beantwoord om te slagen. VVN stelt de

scholen zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitslag. Leerlingen met

een herkansing doen dat op de eigen school.

De uitslag(en) wordt doorgegeven aan Mariëtte Schepers. 

Dyslectische kinderen maken het theoretisch verkeersexamen in principe op de manier waarop ze reguliere toetsen maken.

De leerkracht beslist zelf over een geschikte aanpak.

 

Later in de maand mei wordt het praktisch verkeersexamen gehouden.

De kinderen moeten dan een vastgestelde route rijden. Die route is door

VVN afd. best uitgezet. Ongeveer 1 maand voor het examen wordt de

route voorzien van wegbewijzering.

Tijdens het praktisch verkeersexamen beoordelen controleposten de deelnemers.

De controleposten bestaan uit ouders. De ouders worden via de brief,

die in maart onder de scholen verspreid wordt, gevraagd zich hiervoor op te

geven. Het is de bedoeling dat ouders zich schriftelijk via de school aanmelden

als controlepost. De school wordt gevraagd de aanmeldingen te verzamelen en

door te sturen naar Mariëtte Schepers. Hierover wordt u nog per brief

geïnformeerd. De informatiebijeenkomst voor controleposten vindt plaats

in het Heerbeeck. De controle-posten worden hierover door de gemeente

schriftelijk geïnformeerd.