Dodehoekaktie 29 maart 2017

Dode Hoek actie 2017 VVN Best

Vorige week woensdag was het drukker dan normaal op de gemeentewerf. Vrachtauto’s, legervoertuigen, reden af en aan. De reden was de dode hoekspiegel actie die jaarlijks door VVN afdeling Best wordt georganiseerd.

Vanaf 7 uur ’s morgens waren VVN-vrijwilligers bezig om het draaiboek voor die actie af te werken. Wethouder John Verheijen was door Paul Gondrie, voorzitter VVN Noord-Brabant, uitgenodigd om al vroeg op de gemeentewerf aanwezig te zijn en hierdoor kon hij meemaken hoe zo’n actie nu verloopt. In zijn toespraak tot de chauffeurs die belangeloos meedoen en daarvoor ook van hun baas vrij krijgen had hij vooral waarderende woorden. De wethouder onderstreepte het belang voor het in praktijk laten zien van gevaarlijke situaties die bij dergelijke grote voertuigen kunnen plaatsvinden. Aandacht in het verkeer is nodig want afleiding is funest. Dit is een van de grootste oorzaken van ongelukken.

René van Boxtel, bestuurslid van VVN afdeling Best gaf ook nog aan dat de legerplaats Oirschot sterk was vertegenwoordigd: “we hebben ook wel eens wat ongemak met de lesvoertuigen maar vandaag leveren ze wel weer extra voertuigen om deze actie tot een succes te maken. Een gebaar dat bijzonder op prijs wordt gesteld waarbij de legerplaats ook aangeeft maatschappelijk actief te zijn”.

De kinderen, bijna 300 in totaal, mochten allemaal mee (in de gordels uiteraard) om van nabij te zien welke problemen chauffeurs tegenkomen. Ook het nemen van een bocht door een groot voertuig kan in het bijzonder voor fietsers extra gevaren opleveren. Dat begon al bij het wegrijden bij de kazerne. Het verkeer werd daarom op de Willem de Zwijgerweg door verkeerregelaar Anton Kon van VVN in goede banen geleid. Na afloop kregen de kinderen een gezonde traktatie. Met dank aan Albert Heijn die ervoor had gezorgd dat er voor iedereen een appel was na afloop.

Dankzij de inzet weer van de chauffeurs, het leger, politie, verkeersouders, gemeente en VVN kunnen we weer terugzien op een geslaagde actie. Hiermee voldoet VVN aan haar missie om ervoor te zorgen dat iedereen maar in het bijzonder onze kinderen nog veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

 

Voor meer foto's zie:   FOTOBOEK     https://flic.kr/s/aHskrmqmad